ĐÓNG GÓI MÁY MÓC HÀNG HÓA THIẾT BỊ

Đóng gói máy móc, hàng hóa, thiết bị

Để đảm bảo thiết bị hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển, cần có các phương pháp đóng gói khác nhau phù hợp với từng loại mặt hàng. Dưới đây chúng tôi xin đưa ra phương pháp đóng gói trang thiết bị máy móc, hàng hóa.

– Tiến hành đo đạc kích thước, trọng lượng, xác định tính chất của hàng hoá, máy móc.

– Đưa máy ra đúng vị trí để đóng gói.

– Gia cố định vị máy trong thùng gỗ, đóng thùng gỗ kín.

– Niêm phong, đánh số lượng hàng hoá, ghi tên tránh tình trạng thất thoát và sai lệnh.

– Bàn giao cho khách hàng kiểm kê, ký nhận.