THÙNG GỖ

Đông Phú Tiên sản xuất rất đa dạng các loại thùng gỗ, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Thùng gỗ khung(Sọt gỗ)

Được tạo nên từ những thanh gỗ tự nhiên chắc khỏe thành dạng khung gỗ hay còn gọi là lồng gỗ. Phù hợp với...

Chi tiết

Thùng gỗ gấp tự nhiên gọn

Dùng để đựng những sản phẩm có giá trị cao do giá thành thùng gỗ cao, có thể tiết kiệm không gian lưu kho...

Chi tiết