Bảng giá cước vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không: cách tính giá cước

Những yếu tố cấu thành nên bảng giá cước vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không được quy ước bởi Hiệp hội vận tải hàng không Quốc tế (IATA) với công thức tính: Cước hàng không = Khối lượng tính cước (Chargeable Weight) x Đơn giá cước (Rate) Bạn có thể xem nhanh bài … Đọc tiếp Bảng giá cước vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không: cách tính giá cước