ĐÓNG GÓI HÚT CHÂN KHÔNG

Đóng gói hút chân không

Các bươc tiến hành của việc đóng gói hút chân không gồm:

– Tiến hành đo đạc kích thước, trọng lượng, xác định tính chất của hàng hoá, máy móc.

– Bọc nilon cho hàng hóa.

– Bọc nilon bạc cho hàng hóa và hút chân không.

– Gia cố định vị máy trong thùng gỗ, đóng thùng gỗ kín.

– Niêm phong, đánh số lượng hàng hoá, ghi tên tránh tình trạng thất thoát và sai lệnh.

- Bàn giao cho khách hàng kiểm kê, ký nhận.